Ako sa zapojiť

Do tvorby Koncepcie udržateľného rozvoja kultúry BRATISLAVA 2030 chceme zapojiť čo najširšiu verejnosť, to znamená všetkých Vás, vážené obyvateľky a obyvatelia, ktorým záleží na rozvoji mesta a to najmä z pohľadu kultúry.

Chceme posilňovať povedomie o tom, že my všetci ovplyvňujeme mesto a ono ovplyvňuje nás. Preto je v našom záujme, aby budúca koncepcia kultúry bola našou spoločnou víziou pre najbližších desať rokov. Pri tvorbe novej vízie pre kultúru chceme mať na pamäti, že pri podporovaní kultúrnych aktérov a organizácií ste príjemcami ich kultúrnych služieb práve Vy. Preto nás Vaše potreby a názory zaujímajú.

O všetkých našich aktivitách a stretnutiach Vás budeme na tejto webovej stránke pravidelne informovať. Budeme sa veľmi tešiť, ak sa aktívne zapojíte a pomôžete nám vytvoriť také podmienky, vďaka ktorým bude môcť čo najviac z Vás aktívne participovať na kultúrnom živote v Bratislave a ktoré Vám prinesú vyššiu kvalitu života. Paralelne k aktivitám pre širšiu verejnosť pripravujeme aj pracovné skupiny s odbornou verejnosťou. O výstupoch z týchto stretnutí Vás budeme na tejto webovej stránke rovnako informovať.

Ako súčasť tvorby koncepcie kultúry sme pre Vás pripravili dotazník, prostredníctvom ktorého chceme zistiť, ako ste spokojní s kultúrnymi službami mesta, ako ich využívate, príp. prečo ich nevyužívate.