DEKÁDA PRE KULTÚRU

Séria neformálnych stretnutí a diskusií

Cyklus stretnutí zástupcov mesta Bratislava s obyvateľkami a obyvateľmi mesta. Dozviete sa na nich, napr. ako mesto pristupuje k rozvoju kultúry, kto stojí za plánovaním kultúry v meste, ako mesto vníma vplyv kultúru na udržateľný rozvoj mesta, ako vzniká nová koncepcia kultúry, ako sa môžete do nej zapojiť, a pod. Cieľom je priblížiť tému kultúry a úlohu mesta v jej rozvoji obyvateľom a obyvateľkám mesta. Zistenia zozbierané počas stretnutí a workshopov budú zaradené do mapovania kultúry v rámci prípravy koncepcie kultúry mesta Bratislavy 2030.

Organizuje: Oddelenie kultúry Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy. Spolupráca na zabezpečení: BKIS, Mestská knižnica v Bratislave.

Čo pre nás znamená kultúra?

22.9.2020, 17:00, Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Ako vnímajú dôležitosť kultúry v meste zástupcovia mesta? Čo znamená kultúra pre Vás? Kam chodíte za kultúrou a prečo? Kam by ste chceli chodiť za kultúrou, ale nechodíte a prečo? Čo Vám chýba v kultúrnej ponuke mesta a čo nevyhovuje? Aký je ideálny kultúrny zážitok podľa Vašich predstáv?

Príďte sa zoznámiť a porozprávať sa v neformálnej atmosfére so zástupcami mesta, ktorí chcú spoluvytvárať kultúrnu ponuku v meste a zároveň zlepšovať podmienky pre rozvoj kultúry. Hosťami úvodnej diskusie budú vedúca Oddelenia kultúry a správkyňa Nadácie mesta Bratislavy Zuzana Ivašková, riaditeľka Galérie mesta Bratislavy Katarína Trnovská, riaditeľ Mestskej knižnice Bratislava Tomáš Štefek a riaditeľka Bratislavského kultúrno-informačného strediska Katarína Hulíková.

Po diskusii bude nasledovať interaktívny workshop v malých skupinách, kde bude vytvorený priestor pre Vaše názory. Cieľom stretnutia je získať Vašu osobnú spätnú väzbu, ktorá bude reflektovaná v rámci prípravy Koncepcie kultúry mesta Bratislavy 2030.

Pre spríjemnenie atmosféry na Vás čaká hudobné prekvapenie.

Zmena miesta vyhradená – v prípade nepriaznivého počasia sa stretnutia uskutočnia v priestoroch Mestskej knižnice Bratislava, v Hudobnom štúdiu, Kapucínska 1 s obmedzenou kapacitou návštevníkov (COVID opatrenia).

 

Ďalšie aktivity budú predstavené čoskoro.