Design a site like this with WordPress.com
Začíname

KAPACITY

Kultúra je v centre záujmu verejných politík Bratislavy. Má stúpajúci status u verejnosti. Formuje stabilné zázemie, čo sa prejavuje v znižovaní deficitu financovania a zvyšovaní kapacít správy kultúry. Vďaka tomu, kultúra plnohodnotne prispieva k spoločnému úsiliu udržateľného rozvoja mesta.

STRATEGICKÝ CIEĽ 

Mesto priznáva kultúre dôležitý význam v spoločnosti. Presadzuje systémové zmeny v podmienkach pre kultúru. Vytvára stabilné prostredie pre správu kultúry znižovaním deficitov financovania a zvyšovaním kapacít pre plánovanie a implementáciu nových mechanizmov.

ŠPECIFICKÉ CIELE 

  • Mesto Bratislava má vytvorené stabilné podmienky pre správu kultúry, ako je udržateľnosť kultúrnych organizácií mesta a koncepčný rozvoj založený na zapájaní verejnosti a zainteresovaných aktérov.
  • Mesto Bratislava a jeho predstavitelia vnímajú rolu kultúry v roku 2030 ako dôležitú vo vzťahu ku kvalite života a ostatným oblastiam udržateľného rozvoja mesta.

# Bratislava udržateľná

KONCEPCIA – plné znenie 

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: