Kontakt

V prípade otázok k príprave koncepcie, možnostiam zapojenia a plánovaným stretnutiam a diskusiám prosím kontaktujte:

dekadaprekulturu@bratislava.sk

Oddelenie kultúry Magistrátu mesta Bratislavy
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava 1
Slovenská republika