Design a site like this with WordPress.com
Začíname

KREATÍVNY POTENCIÁL

Bratislava pozná svoj kreatívny potenciál a investuje do jeho rozvoja. Ponúka tvár sebavedomého kultúrneho mesta, ktoré je rozpoznateľné v medzinárodnom kontexte. Podporuje inovácie a kreativitu.

STRATEGICKÝ CIEĽ 

Mesto Bratislava pozná svoj kreatívny potenciál, investuje do posilnenia konkurencieschopnosti a budovania sebavedomého kultúrneho profilu mesta.  Nadväzuje spoluprácu a komunikáciu v medzinárodnom kontexte, rozvíja cezhraničnú spoluprácu.

ŠPECIFICKÉ CIELE   

  • Mesto Bratislava využíva potenciál tvorivých ľudí a kreatívnych odvetví. Podporuje kultúrne inovácie pre vyššiu konkurencieschopnosť mesta.

# Bratislava kreatívna

  • Mesto Bratislava má nastavený sebavedomý kultúrny profil. Aktívne zapája kultúrne zdroje mesta do posilňovania rozpoznateľnosti v medzinárodnom kontexte.

# Bratislava rozpoznateľná

  • Mesto Bratislava ako hlavné mesto Slovenska je vnímané ako dobrý sused a spoľahlivý partner. Je iniciátorom udržateľnej cezhraničnej kultúrnej spolupráce v metropolitnom regióne troch krajín. Partnerstvo spoločne prehlbuje, s prihliadaním na spoločnú minulosť a súčasné spoločenské výzvy.

# Bratislava cezhraničná

KONCEPCIA – plné znenie

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: