Design a site like this with WordPress.com
Začíname

KULTÚRNE DEDIČSTVO

Bratislava profesionálne a efektívne pristupuje k ochrane a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva. Vedome pracuje so svojou identitou a pamäťou aj s ohľadom na špecifiká prameniace z dynamických premien mesta.

STRATEGICKÝ CIEĽ 

Mesto Bratislava investuje do udržateľnosti kultúrnych hodnôt, ktoré sú súčasťou lokálnej identity a európskej výnimočnosti mesta. Rozvinutou kultúrnou infraštruktúrou a s pamiatkovým fondom zabezpečuje plnohodnotnú ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva a zbierok vo vlastníctve mesta.

ŠPECIFICKÉ CIELE 

  • Mesto Bratislava systematicky ochraňuje pamiatkový fond vo vlastníctve mesta a rozvíja infraštruktúru kultúrneho dedičstva v súlade s princípmi udržateľnosti.

# Bratislava ochraňujúca

  • Mesto Bratislava sprístupňuje kultúrne dedičstvo, kultúrne a historické hodnoty a pamätihodnosti na princípoch kvality, odbornosti, komplexnosti a vyváženosti.

# Bratislava pamätajúca

  • Mesto Bratislava koncepčne narába s monumentmi mesta a dielami vo verejnom priestore. Zabezpečuje ich efektívnu správu a sprístupňovanie. Súčasne rešpektuje atribúty kvalitného verejného priestoru.

# Bratislava monumentálna

KONCEPCIA – plné znenie

 

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: