Design a site like this with WordPress.com
Začíname

KULTÚRNY A KOMUNITNÝ ŽIVOT

Bratislava poskytuje kvalitné a široko dostupné kultúrne služby.  Prehlbuje účasť verejnosti na kultúrnom živote mesta, vytvára podmienky pre umeleckú tvorbu, živý, rozmanitou kultúrou naplnený verejný priestor. Podporuje tvorivé vyjadrenie obyvateľov a angažovanie sa komunít. 

STRATEGICKÝ CIEĽ 

Mesto Bratislava zapája obyvateľov a komunity do kultúrneho života. Vytvára podmienky pre dostupnú a rozmanitú kultúru, angažujúce sa komunity a participujúcich obyvateľov.

ŠPECIFICKÉ CIELE 

  • Mesto Bratislava zabezpečuje dostupné kultúrne služby a inkluzívnu kultúrnu ponuku pre všetkých obyvateľov a užívateľov mesta tak, aby umenie a kultúra boli prístupné a dostupné všetkým rovnakou mierou.

# Bratislava dostupná

  • Mesto Bratislava vytvára podmienky pre rozmanité kultúrne aktivity. Obohacuje kultúrny život mesta a významne sa podieľa na rozvoji občianskych organizácií pôsobiacich v kultúre. Podporuje umeleckú tvorbu, podnecuje tvorivosť a prispieva k rešpektujúcemu spolužitiu.

# Bratislava rozmanitá

  • Mesto Bratislava umožňuje kvalitný komunitný život v mestských štvrtiach na celom území mesta. Obyvatelia nachádzajú podporu a príležitosti pre občianske vyjadrenie, upevňujú svoj vzťah k spoločnému priestoru mesta.

# Bratislava susedská

KONCEPCIA – plné znenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: