Design a site like this with WordPress.com
Začíname

VÝCHODISKÁ

Chceme pre Bratislavu budúcnosť, ktorá myslí na kultúru. Preto sme v rokoch 2020-2022 pripravili Dekádu pre kultúru – Koncepciu udržateľného rozvoja kultúry BRATISLAVA 2030. Vznikala v spolupráci s vyše 150 kultúrnymi a komunitnými aktérmi, a na základe prieskumov so zapojením viac ako 5000 respondentov. Je prvou komplexnou koncepciou rozvoja kultúry Bratislavy.

Ako chceme pracovať s kreatívnym potenciálom mesta? Ako zapojíme obyvateľov a komunity do jeho kultúrneho života? Ako plánujeme koncepčne pracovať s dielami vo verejnom priestore? Ako zlepšíme služby a ponuku mestských kultúrnych inštitúcií? A ako sa môže z Bratislavy stať rozpoznateľné európske mesto so silnou značkou a identitou?

Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry BRATISLAVA 2030 má ambíciu na tieto a iné otázky nájsť realistické odpovede.

Ako bude vyzerať kultúra v Bratislave v roku 2030?

Bratislava v roku 2030 bude zabezpečovať inkluzívnu ponuku a kultúrne služby pre všetkých ľudí v meste tak, aby bola kultúrna Bratislava dostupná. Bude mestom, ktoré vytvára podmienky pre rozmanité kultúrne aktivity, obohacuje kultúrny život mesta a významne sa podieľa na rozvoji občianskych organizácií pôsobiacich v kultúre. Len tak bude Bratislava rozmanitá. V mestských štvrtiach na celom území mesta bude podporovaný kvalitný komunitný život. Bratislava susedská bude miestom, kde budú obyvatelia nachádzať podporu a príležitosti pre občianske vyjadrenie a upevňovať svoj vzťah k spoločnému priestoru mesta.

Bratislava ochraňujúca nebude v roku 2030 zabúdať na svoje kultúrne dedičstvo, ale bude profesionálne a efektívne pristupovať k jeho ochrane. Bratislava pamätajúca bude vedome pracovať so svojou identitou a pamäťou, a sprístupňovať svoje kultúrne a historické hodnoty. Bratislava monumentálna bude koncepčne narábať s dielami vo verejnom priestore mesta, pričom bude rešpektovať princíp kvality.

Bratislava kreatívna bude v roku 2030 poznať a vedome rozvíjať svoj kreatívny potenciál postavený na ľuďoch a odvetviach, a bude podporovať kultúrne inovácie pre vyššiu konkurencieschopnosť. Bratislava rozpoznateľná ponúkne tvár sebavedomého kultúrneho mesta, ktoré je v medzinárodnom kontexte jedinečné, pričom ako Bratislava cezhraničná bude aktívnym iniciátorom udržateľnej cezhraničnej kultúrnej spolupráce v metropolitnom regióne troch krajín.

Bratislava bude v roku 2030 vnímať dôležitosť kultúry pre spoločnosť a jej prínos pre kvalitný život všetkých obyvateľov. Kultúra bude stáť v centre záujmu verejných politík mesta, s vybudovaným stabilným zázemím a rastúcim statusom u verejnosti. Zlepší sa jej financovanie a posilnia sa personálne kapacity jej spravovania. Bratislava udržateľná bude mestom, kde kultúra plnohodnotne prispieva k spoločnému úsiliu jeho udržateľného rozvoja.

Bratislava má kultúrny plán pre túto dekádu a vie ako ho napĺňať. 

KONCEPCIA – plné znenie

Advertisement
%d blogerom sa páči toto: